Brugsaftale

Produkter, der købes er udelukkende henvendt til deres virksomhed, og kan ikke overdrages til en anden virksomhed eller privat person. Enhver form for videregivelse af produktet/produkterne er ikke tilladt. Det er heller ikke tilladt for Dem, eller tredje part, at omgå, eller forsøge at omgå, eventuelle sikkerhedsforanstaltninger. Hvis De ønsker at citere noget af det købte materiale, skal dette foregå på korrekt akademisk vis. Som kunde er det Deres ansvar, at det købte materiale ikke videregives af tredje part.

Køb af et online-produkt ved © Tanja Hoeg Løhndorf / Intimately Alive må materialet ikke distribueres på nogen måde.

Alle online-produkter er omfattet af loven om ophavsret. De er skrevet, layoutet, produceret og distribueret af © Tanja Hoeg Løhndorf / Intimately Alive. Du er velkommen til at bruge online-produkterne til personligt brug, det vil sige, at du må høre dem privat, udskrive worksheets/arbejdsark og e-bøger, men du må derimod ikke – hverken gratis eller mod betaling, dele, kopiere, udlåne, publicere, sælge eller på nogen anden måde videregive © Tanja Hoeg Løhndorf / Intimately Alive online-produkter.
Det er heller ikke tilladt at anvende online-produkterne til undervisning uden forudgående tilladelse.

Som udgangspunkt har du ikke 2 års reklamationsret, da det er en tjenesteydelse.

Du har ret til at få udbedret eventuelle mangler ved tjenesteydelsen, som kan tillægges ydelsens beskaffenhed, med mindre der er tale om egne omstændigheder, eller andre ydre omstændigheder, som jeg efter dansk ret ikke kan blive gjort ansvarlig for.

Afbud- og returret

Du kan afmelde din session senest 24 timer før behandlingen finder sted. Herefter betales det fulde beløb og der er ikke nogen returret.

De ydelser der er online/elektroniske løber retur-/fortrydelsesretten 24 timer fra det tidspunkt, hvor du har betalt for varen.

Forbehold og ansvarsfraskrivelse

Tanja H. Løhndorf/ Intimately Alive tager forbehold for eventuelle pris- og korrekturfejl, tekniske fejl, afgiftsændringer, udsolgte varer og force majeure, herunder mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører samt arbejdskonflikter.

Desuden tager Tanja H. Løhndorf/ Intimately Alive forbehold for kundens evt. manglende forståelse for og brug af materialet og undervisningen.

Sprog

Disse handelsbetingelser er udfærdiget på dansk.

Tanja H. Løhndorf/ Intimately Alive kan dog frit vælge, hvorvidt al anden kommunikation (både mundtlig og skriftlig), herunder undervisningsmateriale og -sprog, skal være på dansk eller engelsk.

Disclaimer

Undervisning og den viden, som formidles fra uddannelser og kurser, personlige betragtninger og erfaringer, skal betragtes som en inspiration, der stilles til rådighed uden nogen form for garanti.